Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Pension och sjukersättning

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. Dessa blanketter gäller pension och sjukersättning.

Du som är medlem kan bland annat hämta dessa blanketter, men du måste vara inloggad för att få tillgång till dem. När du loggar in så får du ta del av blanketter som är anpassade efter ditt kollektivavtalsområde.

Arbetstagarens besked om pensionsavgång (65 år) alternativt fortsatt anställning 

Underrättelse - anställning upphör pga hel sjukersättning

Uppsägning av arbetstagare som fyllt 68 år

Underrättelse om tilltänkt uppsägning för arbetstagare som fyllt 68 år

Varsel om tilltänkt uppsägning för arbetstagare som fyllt 68 år

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.