Avtal om annan ersättning för övertid, förskjuten arbetstid etc.

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. Här hittar du blanketter som gäller speciella avtal för ersättning av övertid med mera.

Övertid, restid samt undantag från arbetstidsbestämmelserna - särskild överenskommelse 

Förskjuten arbetstid - särskild överenskommelse

Beredskapstjänst - Särskild överenskommelse

Överenskommelse om längre semester i stället för övertidskompensation vid förberedelse- och avslutningsarbeten för tjänstemän 

Jourtid - särskild överenskommelse 

Agreement to waive the entitlement to overtime compensation, etc 

Extra övertid, avtala bort övertid, förskottssemester

Lokal överenskommelse om extra övertid för tjänstemän

Central överenskommelse om extra övertid för tjänstemän

Lokal överenskommelse om extra övertid - Tjänstemän

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.