Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Avtal om annan ersättning för övertid, förskjuten arbetstid etc.

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. Här hittar du blanketter som gäller speciella avtal för ersättning av övertid med mera.

Övertid, restid samt undantag från arbetstidsbestämmelserna - särskild överenskommelse 

Förskjuten arbetstid - särskild överenskommelse

Beredskapstjänst - Särskild överenskommelse

Överenskommelse om längre semester i stället för övertidskompensation vid förberedelse- och avslutningsarbeten för tjänstemän 

Jourtid - särskild överenskommelse 

Agreement to waive the entitlement to overtime compensation, etc 

Extra övertid, avtala bort övertid, förskottssemester

Lokal överenskommelse om extra övertid för tjänstemän

Central överenskommelse om extra övertid för tjänstemän

Lokal överenskommelse om extra övertid - Tjänstemän

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.