Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Omplacering, riskbedömning och övriga blanketter

Som medlem får du ta del av våra blanketter och mallar som är framtagna för att passa ditt företag. Dokumenten finns tillgängliga för att göra arbete med arbetsgivarfrågor så effektivt som möjligt. På den här sidan finns blanketter som gäller bland annat riskbedömningar, plan för återgång till arbete och omplaceringsutredningar.

Du som är medlem kan bland annat hämta dessa blanketter, men du måste vara inloggad för att få tillgång till dem. När du loggar in så får du ta del av blanketter som är anpassade efter ditt kollektivavtalsområde.

Omplaceringserbjudande vid arbetsbrist

Omplaceringsutredning

Accept i samband med övergång av anställning 

Riskbedömning vid planerade ändringar i verksamheten - PDF

Riskbedömning vid planerade ändringar i verksamheten - Word

Riskbedömning vid planerade ändringar i verksamheten - Excel

Erbjudande om återanställning (25,27 §§ LAS)

Exempel på skuldebrev och kvittningsavtal

Plan för återgång i arbete

Plan for return to work

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.