Rapporter

Transportföretagen tar fram ett flertal rapporter för att kunna kartlägga det som har hänt, få en bild av det som händer just nu och för att försöka förutse hur utvecklingen ser ut framåt. Nedan så finner ni ett flertal rapporter från oss.