Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Information om Andrahandsavtalet

Arbetsdomstolen dom den 25 november 2020 slog fast att kollektivavtalet mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet från 2019 (andrahandsavtalet) inte ger Hamnarbetarförbundet inflytande över löner eller andra anställningsvillkor och inte heller rätt för Hamnarbetarförbundet att teckna lokala avtal om till exempel scheman och andra frågor. Domen bekräftar den inställning som Sveriges Hamnar har haft sedan avtalet tillkom och befäster principen om första- och andrahandsavtal.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.