Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Hamnstatistik

På den här sidan kan du ta del av statistik från Trafiken i Sveriges hamnars medlemsföretag. Mer statistik finns hos Trafikanalys som är ansvarig myndighet för statistik inom områdena bantrafik, kollektivtrafik, kommunikationsmönster, luftfart, post, tele, sjöfart och vägtrafik. 

Koll på andra EU-hamnars godsutveckling

ESPOs statistikgrupp har utvecklat RAPID EXCHANGE – ett utbyte av statistik om godset i hamnarna på kvartalsbasis. Utbytet är öppet för alla intresserade. Man lämnar uppgifter och får samma uppgifter tillbaka för alla deltagarna. Uppgifterna sammanställs av franska näringsdepartementet. Uppgifterna ska inte gå via Sveriges Hamnar utan detta är ett utbyte för intresserade hamnorganisationer.

Eurostat har statistik och publikationer om bland annat hamnar och transportstatistik.

Förklaring till hamnstatistiken

Samarbete med Trafikanalys.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Trafikanalys enligt EUs direktiv för statistik om gods och passagerare till sjöss (2009/42/EG) och Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2012:2) för den officiella statistiken om sjötrafik. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning. De tabeller som presenteras på hemsidan är utformade av Sveriges Hamnar men görs av Trafikanalys som också förvaltar allt siffermaterial.

Endast sjöledes gods
Enligt direktivets regler samlas endast uppgifter in om gods som hanteras över kaj i hamnarna. I många hamnar finns dessutom en betydande del gods som ankommer och avgår landvägen utan att lastas och/eller lossas i fartyg. Detta redovisas inte här. 

Vad döljer sig under rubrikerna?

Fartyg (tabell 1) Handelsfartyg samt kryssningfartyg där passagerare går av och på. Från och med år  2004 redovisas kryssningtrafiken i egen tabel
Containers, flak och kassetter Enheter på 20 fot, 40 fot, >20 fot och < 40 fot, >40 fot
Trailers, lastfordon,släp mm
EU:s lasttyp 51: Lastfordon med eller utan släpvagnar;
EU:s lasttyp 61: Släp och påhängsvagnar utan dragtransporter för godstransporter på väg;
Eu:s lasttyp 64: Släpfordon som tillhör hamnen eller fartyget;
EU:s lasttyp 59: Andra mobila självgående enheter (tex traktorer) - kommer fom 2004 att redovisas som "Annan last" i ny kolumn.
EU:s lastyp 69: Andra mobila ej självgående enheter
Övrig flytande bulk Flytande gas, flytande kemikalier och övrigt flytande bulkgods
 
Övrig torrbulk mm
 
Malm, kol, övrig torrbulk
EU:s lasttyp 99: annan last (inkl små containrar > 20 fot) - kommer from 2004 att redovisas som "Annan last" i ny kolumn.

Om ni vill ta del av statistik innan år 2018 kan ni maila oss på ports@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.