Nyheter och pressmeddelanden

Fler nyheter

Ris och ros från Transportföretagen till Trafikverkets inriktningsunderlag

Transportföretagen riktar både beröm och skarp kritik mot Trafikverkets inriktningsunderlag i remissyttrandet som Transportföretagen skickade in till regeringen idag. Beröm för att Trafikverket pratar klarspråk om vikten av att prioritera underhållet men kritik bl. a för en alltför defensiv hållning när det gäller järnvägens underhållsskuld och att inte leva upp till direktivet om att ha ett trafikslagsövergripande synsätt.

Läs mer

Satsning på yrkesvux med utmanande tidtabell

Regeringen presenterade idag ett förslag kopplat till vårändringsbudgeten som innebär fler platser inom yrkesvux. Regeringens ambition är att få fler vuxna att bli anställningsbara genom ökad tillgång till yrkesutbildning. Det ska åstadkommas genom att stärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå med ytterligare 2 000 platser.

Läs mer

Grattis Johanna Linder som utsetts till årets Jämställdhetsstjärna för arbetet med Framfart!

Nätverket för jämställdhet i Transportsektorn har utsett Jämställdhetsstjärnan 2023. Vi är glada och stolta över att kunna meddela att det är vår Johanna Linder som får motta priset för Framfart – ett arbete för att bredda transportnäringens rekryteringsbas och stödja färden mot mer jämställda branscher.

Läs mer

Landsturné när Transportföretagen ska samverka för fler yrkesvuxplatser

I september 2023 meddelade regeringen att de skjuter till extra medel till yrkesvuxutbildningen, något som inte minst Transportföretagen länge arbetat för. Under inledningen av 2024 blir det därför landsturné där 20 orter besöks i syfte att kroka arm med kommuner och utbildningsförrättare i syfte att verka för fler utbildningsplatser riktade mot transportnäringen.

Läs mer

Kontaktpersoner

Foto på Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg