Transportföretagen Sjöfart

Transportföretagen Sjöfart är ett förbund inom Transportföretagen. Idag har vi 99 medlemsföretag med totalt 7 400 anställda, vars verksamhet är knuten till sjöfarten.