Månadens säkerhetstips

Information från Transportföretagen Säkerhetscenter - Mars

Företagarens vardag är full av svåra avvägningar. Säkerhetsområdet utgör inget undantag. Vilken nivå bör jag ha på mitt säkerhetsarbete? Vilka försäkringsvillkor är egentligen viktiga att följa? Vad ska jag tänka på när jag ska välja mellan olika säkerhetslösningar? Dessa är frågor som vi ofta får till Säkerhetscenter.

Självklart så beror svaret på många olika faktorer. Var ligger verksamheten? Vilka värden hanterar ni? Vad kostar det om verksamheten står still på grund av en incident?
Gemensamt för alla verksamheter är att man behöver ha en bra företagsförsäkring. Brand- och vattenskador behöver alla försäkra sig mot. Om ni har en verksamhet som är känslig för störningar behöver ni titta extra på avbrottsförsäkringen. Om ni bedriver verksamhet som vid felaktigheter kan skada kund eller tredje part är en utökad ansvarsförsäkring lämplig. Hanterar ni stora värden är inbrotts- och råndelen värd att titta extra på.

När väl en lämplig försäkring är tecknad behöver försäkringsvillkoren uppfyllas. Från ert försäkringsbolag får ni de svårlästa försäkringsvillkoren, men många har också pedagogiska foldrar som beskriver vad som egentligen krävs för att uppnå rätt skyddsklass.
Vanliga brister som kan få onödigt allvarliga konsekvenser är exempelvis att ha låsvred på insidan av dörren (ska vara cylinder med nyckel), ha värdeskåpet stående på en lastpall (ska vara fastsatt enligt tillverkarens instruktioner, vanligtvis fastbultat i golv) eller ha värdefulla varor på golvet i källarlokal (ska förvara minst 10 cm ovan mark).

Transportföretagen genomför löpande kostnadsfria besiktningar av medlemmarnas verksamheter, som en del av organisationens säkerhetsarbete. Vid dessa besök kan vanliga brister upptäckas och förslag på rimliga åtgärder diskuteras fram. Här får ni också möjlighet att lyfta fram just era risker och utmaningar och få hjälp av den erfarne besiktningspersonen. Ni kan också kontakta Säkerhetscenter om ni vill få tips och råd kring lämpliga åtgärder för er verksamhet.

Många av skadorna uppstår på grund av slarv och bristande rutiner. Genom några enkla kontroller kan ni göra er verksamhet säkrare för både medarbetare och kunder

 • Kontrollera så att synliga eluttag och andra elinstallationer är hela och oskadade
 • Kontrollera så utrymningsvägar är fria från hinder
 • Kontrollera brandsläckare: väl synliga, fria att använda och manometer på grönt
 • Städa undan brännbart material där det går
 • Förvara inte brännbart material närmare än 6 meter från fasad (utomhus)
 • Kontrollera så att inbrottslarm och brandlarm fungerar och går vidare till lämplig mottagare
 • Se till så att stöldbegärlig egendom förvaras enligt försäkringsbolagets villkor, exempelvis tobak i säkerhetsskåp
 • Kontrollera regelbundet verktyg och maskiner och byt ut slitna och skadade delar
 • Var försiktiga vid Heta arbeten (svetsning, slipning, kapning), städa bort brännbart runt området och bevaka efteråt så att det inte pyr i något hörn
 • Se till så att de underentreprenörer ni använder också har ett fullgott försäkringsskydd!

Information från Transportföretagen Säkerhetscenter - Februari

Den senaste tiden har vi sett ett ökat flöde av bluffakturor riktade mot företagare. Det rör sig både om så kallade ”erbjudanden” förklädda till fakturor och rena bedrägeriförsök med syfte att få mottagaren att betala ut stora summor till bedragarna. Många företagare är vana vid att bli utsatta för bluffakturor och genomskådar bedrägeriförsöken, men utskicken är många och varje månad ser vi nya företag som blivit lurade.

Vissa bedrägerier rör ganska beskedliga belopp och frustrationen och irritationen över att bli lurad är större än den ekonomiska förlusten. Andra handlar om mycket större belopp, ibland så stora så att bolagets överlevnad hotas. Att få tillbaka några pengar efter att man betalt till bedragarna är oftast omöjligt. Därför är det så viktigt att inte låta sig bli lurad i första skedet. Några enkla åtgärder för att minimera risken för bluffakturor är:

 • Ha ett uppdaterat leverantörsregister och kontrollera alla fakturor mot detta. Vid fakturor från okända leverantörer görs en ordentlig kontroll av att fakturan är korrekt och att vår kontaktperson verkligen beställt det fakturerade (och har förstått vad och av vem vi beställt av).
 • Tänk på att vissa bedragare använder namn som är lätta att förväxla med stora välrenommerade företag. I vissa fall kapar man helt fräckt både logga och namn och byter bara ut bankgironumret på fakturan.
 • Mer avancerade bedrägerier kombinerar ibland en faktura med falska mail som ser ut att komma ifrån VD, revisor eller annan företagsrepresentant. Kontrollera alltid att dessa verkligen kommer från en legitim avsändare, inte genom att maila tillbaka (till bedragaren!) utan genom att ringa eller gå förbi kollegan och fråga rakt ut: ”har du mailat mig om en överföring på 200 000?”. Många känner sig obekväma inför att fråga, det är det som bedragarna tjänar pengar på!
 • Kontrollera okända fakturor mot Svensk Handel Varningslistan. I vår egen säkerhetsapp Transportföretagen Säkerhetscenter finns hela Varningslistan med och där får ni också de senaste varningarna, direkt i mobilen: här kan ni ladda ner appen Säkerhetscenter för Iphone och här kan ni ladda ner appen Säkerhetscenter för Android. I appen kan ni också väldigt enkelt rapportera och polisanmäla både bluffakturor och andra brott, det tar under en minut! Genom att använda Säkerhetscenter för att rapportera och polisanmäla bidrar ni till vårt gemensamma säkerhetsarbete. Era rapporter och tips kan sedan användas för att varna andra företagare och för att göra livet lite mer besvärligt för bedragare och andra kriminella.

Lycka till med säkerhetsarbetet. Om ni har några frågor kan ni alltid kontakta oss på sakerhet@transportforetagen.se, så hjälper vi er!