Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter från Sveriges Hamnar

Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

Klicka här för att hämta Samkost 2

Forskare på VTI har analyserat trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre.

Trafikanalys
År: 2016

Sveriges hamnar - Porten till Sverige

Sveriges hamnar utgör en bred och viktig port gentemot omvärlden såväl för konsumtionsvaror som för basindustrin. Hamnarna har allt mer utvecklas till logistikhubar som är integrerade med andra transportslag, och därför utförs även markbaserad verksamhet som lagring, förädling och distribution inom hamnområdet.

Hamnen i det svenska samhället

Utan fungerande hamnar stannar Sverige. De svenska hamnarna står för nästan 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. 51 procent av Sveriges nettoexport kommer från basindustrin (skogen, kemin, gruvorna, stålet), varav den överväldigande delen går via hamnar. Varje år importeras omkring 25 miljoner ton olja, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den totala energitillförseln.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.