Vad gör drönarnätverket?

Vad gör drönarnätverket?

Drönarnätverkets huvudsyfte är att genom samverkan i branschgemensamma frågor leda utveckling mot bästa möjliga förutsättningar för Sveriges drönarnäring. Drönarnätverket är öppen för alla privata och offentliga företag och organisationer som i sin verksamhet på något sätt använder eller arbetar med drönare och drönarrelaterade tjänster och produkter. Drönarnätverket är en del av Transportföretagen och Svenskt Näringsliv.

Nationellt nätverk

Representerar den svenska drönarbranschen

Påverkar policy- och regelutvecklingen

Standardavtal för drönartjänster

Workshops, träffar och event

Utvecklar kvalitetsstämpel

Delar kunskap

Nyhetsbrev

Intresseanmälan till nätverket

Hittills har Drönarnätverket 180 medlemmar, vi har haft 11 nätverksträffar där det har varit ca 45 deltagare per nätverksträff. Vi har även skickat in 10 remiss- och samrådssvar. Klicka dig vidare här för att bli deltagare i nätverket

Kontaktpersoner

Foto på Victoria Barrsäter

Victoria Barrsäter

Branschansvarig Drönarnätverket och näringspolitisk expert Flyg