Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Avsluta och överlåta medlemskap

Här kan du läsa vad som gäller vid överlåtelse av verksamhet till annat företag eller om du av någon annan orsak vill avsluta medlemskapet.

Överlåtelse

Vid en överlåtelse av verksamheten kan det nya företaget överta medlemskapet i samband med övertagandet av verksamheten. Överlåtelsen av medlemskapet måste ske skriftligen.

Ladda ner överlåtelseblankett

För mer information, kontakta medlem@transportforetagen.se

Om verksamheten har överlåtits, eller ska överlåtas under den period som medlemsavgift redan fakturerats är fakturamottagaren betalningsansvarig för fakturan. För en eventuell fördelning av medlemsavgiften rekommenderar vi att företagen når en överenskommelse sinsemellan.

Avsluta medlemskap

Om du och ditt företag vill säga upp medlemskapet så kan det skilja sig beroende på vad som står i respektive förbundets stadgar.

Du hittar förbundets stadgar under branschens respektive sidor, sedan under sidan "Vår verksamhet"

Uppsägning av medlemskapet ska göras skriftligen till oss, via brev eller e-post. Vi bekräftar alltid uppsägningen med brev där det anges vilket datum medlemskapet upphör.

Skicka uppsägningen till:

medlem@transportforetagen.se

Transportföretagen
Medlemsadministration
Box 5384
102 49 Stockholm

Telefon: 08 762 71 99

Nedlagd verksamhet

För företag som lagt ner sin verksamhet, eller inte har några anställda, kan medlemskapet avslutas vid löpande halvårslut. Medlemsföretag som försatts i konkurs upphör omedelbart att vara medlemmar.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.