Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Caj Luoma intervjuar rapportförfattaren Mats Levan.

Transportsektorn är precis som många andra branscher på väg in i en kraftig förändring genom digitalisering i kombination med annan teknikutveckling. För transportsektorn handlar det om en samtidig acceleration inom tre teknikområden som förstärker varandra – autonoma fordon, eldrift och uppkopplade fordon.

Tillsammans kan de potentiellt medföra långt större strukturella förändringar än bara ett teknikskifte där nuvarande fordon successivt ersätts med fordon utrustade med ny teknik.

Ambitionen med den här rapporten är att utifrån det perspektivet besvara tre frågeställningar:

  • hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i branschen,

  • hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av digitaliseringen; och

  • inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här förändringarna.

Målsättningen är därmed också att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i transportsektorn än den snabba slutsats som ofta dras – att sysselsättningen i transportsektorn kommer att drabbas hårt av teknikutvecklingen och att många yrken inom branschen därför inte har någon framtid.

Rapporten avslutas med rekommendationer till insatser för att säkra kompetensförsörjningen för en transportbransch i snabb förändring.

Rapportförfattare är Mats Lewan, teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjör, och med fokus på digitalisering och dess påverkan på företag och samhälle.

Här hämtar du rapporten (pdf).

Digitaliseringsrapport