Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Välkommet med korttidspermittering men kunde varit vassare

Pressmeddelande

Transportföretagen har under de senaste dagarna fört en dialog med regeringen om olika åtgärder för att minska bolagens kostnader för personal som i nuläget inte har några arbetsuppgifter till följd av coronaviruset.  Vi välkomnar regeringens förslag om korttidspermittering men anser ändå att det hade kunnat täcka en större del av företagens kostnader.  

Regeringen lägger nu in ett förslagom att utöka statens stöd till arbetsgivaren vid korttidspermittering.

”Transportföretagen välkomnarförslaget om korttidspermittering som ska börja gälla från och med idag och att regeringenutökar den del av kostnaderna som staten tar över från arbetsgivaren. Men det kommer inte att räcka för alla bolag,därför behöver staten kommamed ytterligare förstärkningar och ta en större del av bolagens kostnader än vad som föreslogs idag”, säger Marcus Dahlsten.

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.