Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Välkommet besked om nationell valideringsstrategi

Transportföretagen välkomnar Valideringsdelegationens nya förordning för stärkt kompetensförsörjning på den svenska arbetsmarknaden, som presenterades i dag på eftermiddagen.

För drygt fyra år sedan tillsatte regeringen en valideringsdelegation för att få till stånd ett nationellt sammanhållet valideringssystem. Transportföretagen har löpande följt arbetet och utvecklat egna valideringsmodeller. 

”Det är mycket positivt att man från regeringen nu satsar på ett nationellt sammanhållet valideringssystem. Det är viktigt för transportnäringens kompetensförsörjning och för att kunna effektivisera utbildningarna”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Innan man har den nationella strategin på plats behövs en brygga och därför föreslås ett valideringsråd och att man inom regeringskansliet har ett samlat kompetensförsörjningsorgan. 

”Valideringen är viktig för företagen eftersom den möjliggör att snabbare kunna anställa rätt kompetens”, avslutar Caj Luoma.

Valideringsdelegationen föreslår bland annat följande:

En ny, gemensam, definition av validering.
En ny förordning med generella bestämmelser om validering.
Ökad tydlighet om validering inom högskolan och yrkeshögskolan.
En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande.
Ett råd för validering under ledning av ansvarigt statsråd.
Kompetensförsörjning ska vara en grunduppgift för regionerna.
Statsbidrag för vidareutveckling av branschvalidering.
Ökad tillgång till validering i komvux genom en skyldighet för kommunerna att erbjuda elever validering och en ökad tydlighet om kartläggning, bedömning och dokumentation vid validering.

Läs mer

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.