Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Tillväxtverket inkluderar familjeföretag i sin tolkning av korttidspermittering

Tillväxtverket tolkar regelverket för korttidspermittering och inkluderar alla anställda, inklusive ägaren och dennes familjemedlemmar om de är anställda i företaget.

Idag har Tillväxtverket gjort en välkommen tolkning av vilka anställda som kan omfattas av det nya systemet för korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid och att kostnaden delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. För alla företag vars anställda är ägaren till företaget och dennes familjemedlemmar har det varit oklart om de kan omfattas av systemet.

I lagen framgår att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte är stödberättigande (11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete). Bland våra medlemsföretag är det vanligt att t.ex. åkerier, buss- och taxiföretag samt bensinstationer och bilverkstäder ägs och drivs av ägaren och familjemedlemmar. Det har varit en oro att systemet om korttidspermittering inte ska omfatta dem.

På myndighetens hemsida framgår att anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma.

”Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte stödberättigande enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma. En förutsättning är förstås att övriga kriterier för stöd är uppfyllda.”

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Transportföretagen välkomnar detta besked! Vi efterlyser däremot att även företag som finansieras av det offentliga, till exempel bussföretag som utför upphandlad trafik, skulle behöva omfattas av regelverken.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.