Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Stora problem i taxibranschen – åtgärder krävs

Situationen med det nya coronaviruset har slagit mycket hårt mot stora delar av transportbranschen. Det gäller inte minst i taxinäringen, där aktörerna nu sett ett stort intäktsbortfall.

Taxinäringen ser just nu en kraftigt vikande efterfrågan på taxitjänster med anledning av det nya coronaviruset. En anledning är det stora antalet resor som i normala fall går till och från flygplatser, evenemang, hotell och mässor där trafiken nu helt har försvunnit.

Taxiföretagen har brottats med lönsamhetsproblem redan innan virusets utbrott. När läget förvärras med smittspridning de kommande månaderna ökar nu den uppenbara risken för neddragningar och uppsägning av personal och konkurser. De flesta bolagen är små och känsliga för störningar.

Taxinäringen utför också en samhällsviktig funktion som färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts, som till följd av coronaviruset tappat i efterfrågan men där behovet kommer att finnas både i nutid och när krisen är över.

Precis som i fallet med övriga passagerartransporter är behovet av åtgärder akut. Vi behöver ta rygg på Danmark, som infört stöd för att rädda enmansföretag och vi behöver dessutom öppna upp reglerna kring permitteringar så att de även omfattar familjeföretag – annars riskerar många företag i branschen att stå helt utan stöd i denna svåra tid.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.