Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Skrivelse: Ta inte ut skatt för avställda fordon!

I en skrivelse till Finansdepartementet, Transportstyrelsen och Skatteverket, kräver Transportföretagen att fordonsskatt inte ska tas ut för avställda fordon, även om avställningen varar mindre än 15 dagar.

För fordon som idag har en fordonsskatt på minst 4800 kronor per år, exempelvis bussar, lastbilar eller större hyrbilar, krävs det att avställningen varar minst 15 dagar för att återbetalning skall kunna ske. Att ställa av fordonen när de inte används minskar även försäkringskostnaderna och är en nödvändig åtgärd för företagen i dagsläget när mängden uppdrag minskar, men samtidigt så vill företagen kunna möta det fåtal uppdrag som dyker upp, ofta med kort varsel.

I dagsläget kan, i extremfallet, ett fordon användas två dagar i månaden och företaget måste ändå betala hela fordonsskatten. Det är inte rimligt i den situation som många företag just nu befinner sig i.

Transportföretagen kräver därför att kravet på avställning i minst 15 dagar slopas för de företag som använder fordonen i sin yrkesmässiga trafik, hyrbilsföretag, eller bilar som finns för uthyrning på bensinstationer. En sådan åtgärd kommer gynna företag inom flera branscher – åkerier, bussföretag, taxi, bensinstationer och hyrbilsföretag.

Läs skrivelsen och förslaget i sin helhet här. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.