Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Viktigt besked om reduktionsplikt för flyget

Viktigt besked om reduktionsplikt för flyget

Enligt regeringen ska en reduktionsplikt för flygfotogen införas första halvåret 2021. Beskedet är välkommet för flyget som efter många år av politiska diskussioner och utredningar nu får ett konkret styrmedel för ökad användning av hållbara flygbränslen.

”Vi välkomnar att regeringen visar vilja att bidra till flygets gröna omställning. Vår förhoppning är att dagens besked om en reduktionsplikt med nivåer till 2030 leder till produktion och tillverkning av hållbara flygbränslen i Sverige. För att säkerställa tillgången till hållbara flygbränslen är det också helt nödvändigt att regeringen inför investerings- och produktionsstöd till bränsleproducenter och effektivare tillståndsprocesser för bioraffinaderier”, säger Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flyg  

Flyget är fortfarande oerhört hårt drabbat av coronapandemin. Branschens hållbarhetsarbete fortsätter trots utmaningarna enligt den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som Svenskt Flyg tagit fram inom Fossilfritt Sverige.

”För att värna flygets konkurrenskraft och hållbarhet krävs dock fler reformer. Vi efterfrågar snarast en översyn av luftfartens skatter och avgifter som säkerställer att flyget i Sverige har konkurrenskraftiga villkor. Den befintliga biljettskatten på flyget är utifrån dagens besked överspelad och bör därför avskaffas”, avslutar Fredrik Kämpfe.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.