Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Lagar och avtal

Transportföretagen har under sommaren och hösten arbetat med att föa över innehållet i Lagar och Avtal till Transportföretagens nya hemsida. På den nya lagar och avtal sidan så hittar du exakt samma innehåll som fanns på den äldre sidan.

Du hittar en länk till de nya sidorna här om Lagar och Avtal här

Innehållet är indelat på tio olika sidor, dessa är: SBF - Fartygsbefäl, SBF - Maskinbefäl, Seko, Unionen och SI, Råd och Anvisningar, Lagar, Dag-, kost- och traktamentsersättningar, Avtal om tillägg, policies med mera, Arbetsmiljö Sjöfart, Blanketter. På dessa nya sidor kan du hämta samtliga avtal på precis samma sätt som du tidigare gjort på den gamla Lagar och Avtal-sidan. Det enda som har flyttats från Lagar och Avtal är Cirkulären, dessa hittar du på Sjöfartens Arbetsgivareförbunds landningssida på Transportföretagens hemsida. Den hittar du under Om oss, våra branscher och sedan väljer du Sjöfartens arbetsgivareförbund. Där hittar du även ingången till lagar och avtal, som ligger på samma ställe som länken till den gamla sidan för lagar och avtal.

Allt innehåll ligger bakom inloggningsskydd, om du inte har skapat ett konto så kan du göra det här

Om du har några frågor om lagar och avtal så kan du kontakta Fredrik Holmberg på mailadressen Fredrik.Holmberg@transportforetagen.se eller Mattias Olsson som jobbar med innehållet på hemsidan på mailadressen Mattias.olsson@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.