Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nya regional organisation på Sveriges Bussföretag

Under flera år har diskussion pågått om hur framtidens regionala organisation för den svenska bussbranschen ska se ut. Bakgrunden är att några av landets bussbranschföreningar lagt ner sina föreningar och andra vittnar om svårigheten att engagera medlemmarna i det gemensamma arbetet. Parallellt har också den svenska bussbranschen i sig förändrats, företagen har blivit färre och större. I dialog med ordföranden i samtliga av landets bussbranschföreningar skapas vid årsskiftet därför en ny regional organisation inom Sveriges Bussföretag, med regionala avdelningar och ett nytt Regionutskott direkt under styrelsen i Sveriges Bussföretag.

Läs dokumentet här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.