Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Guide: Vad företagen behöver veta inför brexit

Om britterna ämnar EU utan ett avtal vid årsskiftet, väntar många förändringar för svenska företag. Men även om det blir ett avtal blir det stora negativa effekter av EU-utträdet. I den här brexitguiden får du som företagare råd om hur du kan förbereda dig.

Storbritannien lämnade EU den 31 januari i år. När övergångsperioden nu lider mot sitt slut är det fortfarande osäkert om ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien blir färdigt till årsskiftet.

Ett avtalslöst tillstånd får många negativa effekter för de svenska företag som har kommersiella relationer med landet. Men av ännu större betydelse är de förändringar som kommer att ske oavsett om förhandlingarna går i mål eller ej och oavsett vad de resulterar i. Vi talar om de oundvikliga effekterna av att Storbritannien lämnar EU och att de heller inte kommer att återfinnas på EU:s inre marknad, som Norge, eller ingå i en tullunion med EU.

Det blir inte alltså inte ”business as usual” vad som än händer.

Vilka företag påverkas av det brittiska EU-utträdet?

Brexit påverkar alla svenska företag som har någon form av affärer med Storbritannien. Det gäller företag som:

  • Exporterar varor till eller importerar varor från Storbritannien
  • Säljer tjänster till eller köper tjänster av Storbritannien
  • Har investeringar i landet
  • Har brittiska underleverantörer
  • Använder EU:s frihandelsavtal för att exportera varor utanför EU som har brittiskt innehåll
  • Importerar varor till Storbritannien för försäljning eller vidareförädling där
  • Sänder data till eller från Storbritannien
  • Skickar personal till och från Storbritannien

Även företag som inte har några direkta affärer med Storbritannien kan drabbas indirekt om de är underleverantörer till företag som gör affärer med landet.

Alla företag som är exponerade mot den brittiska marknaden, direkt eller indirekt, kan komma att påverkas av den förväntade nedgången i den brittiska ekonomin efter utträdet. Storbritannien förlorar den fria tillgången till sin helt dominerande marknad, EU, och det kommer att leda till ekonomiska problem i landet, vilket bland annat kan ta sig uttryck i minskad efterfrågan på svenska produkter.

Hur påverkas varuflöderna vid gränserna och blir det nya tullar?

1 januari 2021 kommer Storbritannien att betraktas som ”tredje land”, vilket betyder att det uppstår en gräns mot landet.

Handlar ni i dag med länder utanför EU, såsom Norge eller USA? I så fall kan det ge värdefull kunskap kring regelverket för tullformaliteter i handeln med Storbritannien. Om inte är det hög tid att sätta sig in i vad som gäller.

Om ni exporterar eller importerar varor kommer effekterna bli omedelbara i form av nya formaliteter när varorna ska passera den nya tullgränsen. Alla varor ska tulldeklareras. Det är oundvikligt, som en följd av att Storbritannien inte längre ingår i EU:s tullområde, och varor som inte uppfyller lagstadgade krav kommer stoppas vid gränsen. De företag som inte har eori-nummer från tullen måste skaffa sig det. Kontakta tullen om detta.

I det fall EU och Storbritannien inte kan förhandla fram ett frihandelsavtal kommer tullar att införas på vissa varor. De gäller såväl export till som import från Storbritannien. 

Vill du ha mer ingående information om Brexit?

Svenskt Näringsliv har tagit fram en detaljerad guide för vad företagen behöver veta inför Brexit. Där kan du bland annat hitta information om hur varuflöderna vid gränserna påverkas samt hur eventuella tullar kan komma att se ut. För mer information om klicka här

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.