Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Nu hoppas vi att parterna ska komma fram till en lösning

Nu hoppas vi att parterna ska komma fram till en lösning

Nu har regeringen – som en del i januariavtalet – presenterat utredningen om en moderniserad arbetsrätt.

Förslagen omfattar bland annat turordningsreglerna där möjligheten att göra undantag nu utökas från två till fem anstälda på företaget och begränsning för arbetstagare i små företag att använda sig av ogiltigförklaring av uppsägningar.

”Det är viktigt att svensk arbetsrätt speglar arbetsmarknadens förutsättningar och behov. Det är naturligt att gamla regelverk behöver ses över och vi välkomnar att regeringen nu har presenterat en utredning som i delar ger en bättre balans på arbetsmarknaden, särskilt för mindre företag”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Utgångspunkten för förändringarna av arbetsrätten är bland annat att arbetsgivarna ska få göra fler undantag från turordningsreglerna men samtidigt att skydd mot godtyckliga uppsägningar ska finnas kvar. Dessutom ska en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthållas.

”Min förhoppning är nu att parterna ska komma fram till en gemensam lösning. Transportsektorn är hårt drabbad i spåren av coronakrisen och därför är en reformation av arbetsrätten helt nödvändig”, avslutar Marcus Dahlsten.

Läs även Svenskt Näringslivs kommentar här

För pressfrågor kontakta Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.