Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

"Läget för transportnäringen är just nu mycket allvarligt"

Vi arbetar för fullt med våra politiska kontakter. Vd Marcus Dahlsten har varit i kontakt med många statsråd och statsministern. De åtgärder vi kräver är följande åtgärder;

Regeringen bör avstå alla kostnadsökande reformer samt överväga:

 • Möjligheter till företagsinterna utbildningar. Arbetsförmedlingen skulle kunna finansiera företagsinterna utbildningar. För transportsektorn handlar det om YKB- eller ADR utbildningar. Transportstyrelsen behöver ge dispens för att YKB och andra utbildningar ges digitalt
 • Frys avgiftshöjningar. Många myndigheter, t ex Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, drar snart igång förhandlingar om avgifter för 2021.
 • Frys indexeringar. Bränslebeskattningen höjs automatiskt med bnp varje år. Avstå från denna 2020 och 2021.
 • Sänk avkastningskraven på statliga bolag, t ex Swedavia. Flertalet myndigheter har avkastningskrav på sig. Dessa bör anstå under 2020 och 2021. För vissa finns också ett ROI på 10%, vilket ger kostnadsökningar för företag.
 • Beskattningsundantaget för biobränsle försvinner 2020/2021. Om undantaget kvarstår kan delar av branschen bibehålla viss konkurrenskraft.
 • Återinför ett system med permitteringslön.
 • Utvidga användningen av smittbärarpenning.
 • Företagen kan behöva snabba lån/stöd för att klara likviditeten. Se till att möjlighet finns inom EU och nationellt. Vad är möjligt genom statstödsregelverket?

Därutöver delar Transportföretagen Svenskt Näringslivs synpunkter:

 • Anstånd med skatteinbetalningar. Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda.
 • Korrigering av moms vid kundförluster. Myndigheter ska få i uppdrag att korrigera momsen vid kundförluster för att inte medföra konkurskedjor.
 • Utökade exportkrediter. SEK (AB Svensk Exportkredit) bör få utökad låneram och kapitaltillskott. Ramen för EKN:s (Exportkreditnämndens) exportkreditgarantier bör höjas.
 • Krislån från Almi. Extra pengar kan allokeras till ALMI för att ge krislån. Om vissa branscher drabbas kan särskilda program för dem skapas, vilket bör förberedas.
 • Korttidsarbete. Vi välkomnar att regeringen tidigarelagt ikraftträdandet av korttidsarbete till den 1 maj. Dock önskar vi se övergångsregler så att de överenskommelser som träffas nu också täcks av förslaget.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.