Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Köerna växer längs stängda gränser – nu måste regeringen agera!

Köerna vid olika gränsövergångar i Europa är nu är på sina håll milslånga på grund av att nästan samtliga länder i Europa infört gränskontroller för att minska spridningen av corona. I lastbilarna som fastnar finns sjukvårdsutrustning, livsmedel och andra livsnödvändiga varor.

Konsekvenserna av gränshindren är omedelbara och mycket kännbara – och situationen riskerar att bli värre. I Sverige är det till exempel brist på skyddsutrustning. Fabrik efter fabrik inom fordonsindustrin stänger ner då logistikkedjan är bruten och nödvändiga komponenter saknas.

Snabbfiler vid gränspassager för godstransporter måste säkras med omedelbar verka

Enligt de rapporter vi får är såväl EU- kommissionen som medlemsstaternas transportministrar överens om vikten av att säkra godskorridorerna inom EU, men än så länge är det bara ord, vi ser väldigt lite av det i praktiken. Transportföretagen är djupt oroade över vad som håller på att utspela sig inom Europa vad gäller stängda gränser.

Det får allvarliga samhälleliga konsekvenser om situationen inte löses i närtid. Åtgärder mot Corona får inte ske till priset av försämrad tillgång på till exempel livsmedel och sjukvårdsmateriel!

Snabbfiler vid gränspassager för godstransporter måste säkras med omedelbar verkan och lastbilsförare kan inte sättas i karantän i två veckor. 

Transportföretagen uppmanar den svenska regeringen att med emfas driva dessa frågor i ministerråd och i bilaterala kontakter med medlemsstaterna.

Det inträffade visar med all önskvärd tydlighet godstransporternas samhällsbärande funktion.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.