Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

En förlängning av omställningsstödet skulle rädda företag

Det har varit en tuff vår för många företag, särskilt inom persontransportsektorn som drabbats hårt av rådande pandemi och införda reserestriktioner. Trots det sträcker sig Sveriges så kallade omställningsstöd, alltså stöd med att bära fasta kostnader, enbart under två månader.
– Företagen kan inte överleva utan intäkter hur länge som helst, stödet behöver förlängas, säger Susanne Karlsson, Transportjurist hos Transportföretagen.

Förra veckan presenterade regeringen den lagrådsremiss som ligger till grund för det så kallade omställningsstödet, eller kontantstödet, som ska hjälpa företag att bära kostnader i en tid när intäkterna försvunnit. Det är en form av stöd som Sverige var relativt sena med att införa jämfört med resten av Europa och som i Sverige bara kommer att gälla för förlorade intäkter i mars och april.

– Vi var lättade när stödet äntligen presenterades, men vi hade så klart hoppats att det skulle gälla för mer än två månader och att det skulle komma snabbare än i juli. Det här presenterades ju redan den sista april. Vi är oroliga över att företag kommer att hinna hamna på obestånd innan stödet kommer fram, säger Susanne Karlsson.

Men i realiteten har maj och juni, som också har varit månader utan verksamhet, hunnit passera innan företagen ens har rätt att ansöka om stödet

Att stödet bara gäller i två månader är en kort period jämfört med de stöd som finns på plats i exempelvis Norge eller Danmark:

– Anledningen till att man tog just mars och april i Sverige, jämfört med stödpaketen i de flesta andra länderna, är att man ville undvika missbruk av systemet genom att välja en tidsperiod där omsättningsbortfall kan bevisas i efterhand. Men i realiteten har maj och juni, som också har varit månader utan verksamhet, hunnit passera innan företagen ens har rätt att ansöka om stödet. Det vore rimligt att inkludera även dessa månader. Även om persontransporterna som buss, taxi, flyg, hyrbil och färjor tidigt drabbades hårt av krisen, har den nu nått till andra delar av transportsektorn. Vår högsta prioritet är just nu att stödet förlängs, i likhet med andra stödpaket.

Tufft trots ändrade restriktioner

Under föregående veckan ändrade regeringen sin policy kring inrikes resor under pandemin, vilket innebär att man nu öppnat upp för resande förutsatt att lämpliga åtgärder vidtas för att begränsa smittspridning. För de bolag som arbetar med passagerartrafik kommer det däremot att dröja innan normala nivåer i resandet återkommer.

– Det är branscher som präglas av ganska låga marginaler redan i normalt läge. Det vi ser nu är att välmående familjeföretag som har funnits i flera generationer har fått problem på grund av de restriktioner som infördes. Du kan inte överleva utan intäkter hur länge som helst oavsett hur välskött företag du har. Vi har sett en ökning av konkurser inom exempelvis bussnäringen och taxi, och stora varsel inom flyg och sjöfart. Företagen försöker krympa sina kostymer så mycket de kan men det går bara till en viss punkt.

Trots de tuffa tiderna har det dröjt för stödet att komma på plats. Företagen i Sverige kommer inte att kunna söka omställningsstödet förrän i juli, och då alltså retroaktivt. I jämförelse hade Danmark sitt stöd till företagen på plats redan i april. Den långa väntetiden innebär att företag redan kan befinna sig i obestånd den dagen ansökningarna öppnar:

– I den första versionen av det svenska omställningsstödet stod det dessutom att man varken fick vara på obestånd eller i rekonstruktion vid ansökan, vilket innebar att de företag som begärt rekonstruktion för att försöka överleva skulle straffas för det. Det uppdaterades i en senare version så att bolag i rekonstruktion har rätt till stöd, men bolag som befinner sig i obestånd har inte rätt till stödet som det är utformat.

En hög arbetslöshet kostar samhället mer än vad stödet gör

För de flesta företag är en förlängning det som innebär störst skillnad:

– Det handlar om att få företagen att våga planera för att övervintra. För våra företag på transportsidan går det inte att ställa om hela sin verksamhet. Du kan inte heller bara starta om en sådan här verksamhet när du behöver kliva upp igen. Den dagen har du inte säkerhetspersonal, personal på flygplatser och så vidare. Det tar också tid att få tillstånd för sådan här verksamhet.

I slutändan, menar Susanne Karlsson, handlar det om att värna om samhället efter krisen:

– För persontrafiken är det i princip ett förbud som har legat över verksamheterna och även om restriktionerna lättas kommer effekterna av det att hålla i sig länge. Vi förstår att det kan vara svårt att få ett omställningsstöd under hela krisens löptid, men det hade behövts under alla sommarmånaderna när branscherna har den stora resesäsongen. En hög arbetslöshet kostar samhället mer än vad stödet gör.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.