Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar

Pressmeddelande

Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för september visar en konfidensindikator med ett värde på +31, vilket indikerar att säkerhetsföretagen har börjat att återhämta sig från den värsta nedgången under krisen.


Av säkerhetsföretagen anger 53 procent att efterfrågan kommer att öka om tre månader.

”Coronakrisen har drabbat flyg- och eventsäkerhet. Av säkerhetsföretagen anger 62 procent att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Men bara 3 procent ser en nedgång kommande tre månader. Om ett halvår tror nästan hälften av företagen att antalet anställda kommer att öka”, säger Li Jansson, branschchefSäkerhetsföretagen.

Att tongångarna är positiva beror på att säkerhetsföretagen är samhällsviktiga. Den underliggande brottsutvecklingen är också oroande. Säkerhetsföretagens undersökning visaratt flera nya studier sammanfattar tydlig evidens – att investeringar i säkerhet och trygghet faktiskt fungerar.

”Mot bakgrund av brottsutvecklingen är det viktigt att hitta olika sätt att avlasta polisen på. Mest uppmärksammat i debatten är att ordningsvakter kan avlasta polisen genom att exempelvis få möjlighet att transportera omhändertagna personer. Men fler delar av branschen kan hjälpa till. Exempelvis kan hemlarmsföretag avlasta polis och räddningstjänst genom att bara skicka resurser på verifierade hemlarm. En ny amerikansk studie visar att polisen behövde göra 87 procent färre utryckningar och inbrotten minskade med 26 procent när man använde just verifierade larm och samarbete mellan polis och säkerhetsföretag. Även om Sverige och USA är olika visar resultaten ändå vilken potential verifierade larm har ”, fortsätter Li Jansson.

Hur regeringen utformar sin politik är viktigt både för brottsutvecklingen och återstarten av Sverige efter corona.

”Från branschens sida är vi oroade över att regeringens liggande förslag om trygghets-RUT exkluderar auktoriserade bevakningsföretag. Det öppnar upp för kriminella organisationer att ta sig in i trygghetsarbetet. Dessutom skulle en utökad användning av just verifierade hemlarm leda till att både polis och räddningstjänst avlastas, då insatserna enbart skickas på larm som de facto verifierats ha föregåtts av ett verkligt inbrott eller pågående brand”, avslutar Li Jansson.

Ladda ner Säkerhetsföretagens konjunkturbarometer för september 2020 som bifogad pdf.

För mer information eller pressfrågor kontakta Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen 076-796 71 73 och li.jansson@transportforetagen.se eller Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.