Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

EU-kommissionen vill säkra rörligheten för transportanställda

EU-kommissionen har i dag utfärdat nya praktiska råd för att se till att arbetare med ett stort behov av rörlighet inom EU, särskilt de i kritiska yrken för att bekämpa coronaviruspandemin, kan nå sina arbetsplatser. Det inkluderar stora delar av transportsektorn.

Den fortsatt fria rörligheten för alla arbetare inom kritiska yrken är avgörande för att hantera den pågående pandemin, skriver EU-kommissionen. De menar att det är förståeligt att länder inom EU har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och att stängda gränser har varit ett led i detta. Men, de skriver att det nu är viktigt att kritisk arbetskraft ska kunna nå sina arbetsplatser och utföra sitt yrke utan fördröjning.

Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att införa enkla och snabba metoder för att säkerställa en smidig passage för sådana arbetare, inklusive en proportionerlig hälsokontroll.

”Tusentals kvinnor och män som arbetar hårt för att hålla oss säkra, hälsosamma och se till så att vi har mat på bordet måste korsa EU:s gränser för att nå sina arbeten. Det är vårt kollektiva ansvar att se till att de inte hindras i sin rörelse, samtidigt som vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att undvika ytterligare spridning av pandemin”, säger Nicolas Schmit, kommissionär, Jobs and Social Rights.

För transportsektorns del handlar det om:

  • Arbetare som är involverade i leverans av varor, särskilt för leveranskedjan av läkemedel, medicinsk utrustning och personlig skyddsutrustning
  • Personer som arbetar med kritisk eller på annat sätt väsentlig infrastruktur
  • Transportarbetare: Bil-, skåpbils- och motorcykelförare, förare av tunga lastbilar och bussförare (inkluderar buss- och spårvagnschaufförer) och ambulansförare
  • Piloter
  • Tågförare; vagninspektörer, personal för underhållsverkstäder samt infrastrukturförvaltarnas personal involverade i trafikledning och kapacitetstilldelning
  • Sjöfarts- och navigationsarbetare

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.