Bli bussförare för yrkesväxlare

Har du redan ett jobb men vill bli bussförare? Då finns det stora möjligheter! Yrkesvux vänder sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att byta jobb. Även du som är arbetssökande kan ansöka tilll yrkesvux. 

Du ansöker via din kommuns vuxenutbildning. Utbildningens längd är cirka 22 veckor. 

Behörighet: 

 • Du ska ha fyllt 21 år.
 • Godkänt betyg i svenska från sista årskurs i grundskolan (åk 9), alternativt svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD) eller motsvarande. 

Test kan göras hos vuxenutbildningen i din hemkommun om dokument saknas. 

 • Sökande ska inneha svenskt körkort med behörighet B.
 • Du ska ha ett körkortstillstånd för körkortsbehörighet D från Transportstyrelsen.

Före utbildningsstart anordnas ofta en dag för information och utvärdering. Utvärderingen kommer bestå av ett teoretiskt prov på körkortsfrågor och ett praktiskt prov i personbil. Där kommer din körförmåga och uppträdande i trafiken att utvärderas och det sker också en intervju/informationssamtal.  

Kostnader för dig: 

 • Läkarintyg
 • Körkortstillstånd
 • Teoriprov
 • Körprov
 • YKB-prov
 • YKB-kort
 • Digitalt förarkort
 • Studiematerial

Totalt cirka 3000-4000 kronor. Utbildningen är CSN-berättigad vilket betyder att du kan ansöka om studiemedel. Det gör du via följande länk:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html 

Kontakta oss

Välj ett alternativ nedan