EU:s vägpaket/Mobility package

Vilka konsekvenser får EU:s vägpaket för bussbranschen?

Här kommer information kring implementeringen av EU:s vägpaket att löpande läggas upp. Arbetet kommer ske successivt under ett antal år och därför finns inte alla detaljer tillgängliga ännu.

Den 8 juli 2020 beslutade EU-parlamentet att anta det så kallade vägpaket 1, även kallat mobility package 1. Det består av flera reformer för vägtransportsektorn där vissa delar gäller både buss- och godstrafik medan andra enbart rör godstrafik. Syftet med de nya reglerna är att förbättra arbetsvillkoren för förare, reglera utstationering av förare vid internationella transporter och uppdatera bestämmelserna om tillträde till marknaden. Regelverket införs successivt under kommande år, där förändringar av kör- och vilotider var först ut och delvis började gälla från den 20 augusti 2020.

Sveriges Bussföretag tog under 2020 fram en sammanställning av de förändringar som rör bussbranschen och gjort konsekvensanalyser av dessa. I samband med detta spelades också en film in med några nedslag bland förändringarna. Dokumentet finns att ta del av nedan för inloggade medlemmar. 

I februari 2022 träder ytterligare regelförändringar i kraft och med anledning av detta har vi spelat in ytterligare en film som sammanfattar förändringarna. Du kan också läsa nyheten här. 

 

Regler som träder i kraft under februari 2022
Se film om det nya vägpaketet