Kör- och vilotider

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och uppfattas som mycket komplicerat av landets bussföretagare. Sveriges Bussföretag och våra medlemsföretag är tydliga med att det ska finnas regler för arbetstid och vila – men de måste vara rimliga och möjliga att följa i den dagliga verksamhet som förare och företagare verkar i.

Läs mer om Kör- och vilotider i vår arbetsgivarguide

Trafiken är många gånger oförutsägbar och resenärer har ibland behov och önskemål som dyker upp under en resa. Det måste vara möjligt att anpassa bussresan efter det utan att förare och företagare riskerar böter och sanktionsavgifter, i förlängningen till och med indragna trafiktillstånd, grunden för ett bussföretags existens. 

Sveriges Bussföretag arbetar för att den svenska tillsynen av regelverket ska verklighetsanpassas. Därför har vi gjort ett antal rapporter och förslag som vi överlämnat till myndigheter och beslutsfattare i Sverige och i EU. Dessutom vill vi att regelverket ändras så att det blir större skillnader i regelverken för buss och lastbil – förutsättningarna för att köra människor och gods skiljer sig och regelverket behöver ta hänsyn till detta. 

Du som berörs av reglerna kan ta del av Transportstyrelsens dokument
Vägledning vid tillämpning av kör- och vilotider.

Medlemmar har också möjlighet att ringa direkt till förbundets experter och få råd och stöd. Är du inte medlem men ändå vill veta mer om regelverket och dess konsekvenser, till exempel för förare och beställare av trafik, får du gärna titta på filmen nedan som vi lanserade i oktober 2015. 

Övergivet fotbollslag på grund av kör- och vilotider
Nästan framme

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

 • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

  Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 

 • Ett gediget branscharbete

  Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.

 • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

  Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

 • En hemsida fylld med branschnära innehåll

  Logga in på vår hemsida och få tillgång till exklusivt innehåll, så som Arbetsgivarguiden eller ta del av utbildningar och nyheter som riktar sig till dig.