Nyhet

Miljözon 3 - vad har hänt?

Nyhet

Miljözon 3 är planerad att införas i Gamla Stan och ett område i City i Stockholm, med start 2024. Införandet innebär ett förbud mot alla fordon som inte är el- eller gasfordon och som uppfyller utsläppskraven för Euro 6. I praktiken skulle det innebära att turistbussar inte kan köra in i området, eftersom det finns mycket få turistbussar med el, särskilt från europeiska tillverkare. Turistbussar används också parallellt i uppdrag som handlas upp av regioner och kommuner i uppdrag där hållbarhetskrav får en ökad betydelse. Då faller många fordon tillverkade utanför Europa ifrån.

Sveriges Bussföretags medlemsenkät våren 2023 visade att det årligen görs 200 000 resor till området med turistbuss, resor som om beslutet blir verklighet kan komma att utebli och därmed påverkar hela Stockholms turist- och besöksnäring mycket negativt.  

Sveriges Bussföretags avdelning Stockholm har sedan i våras med stöd av förbundets centrala kansli arbetat för att senarelägga införandet eller skapa dispens för bussar. Förtroendevalda och tjänstemän inom förbundet har presenterat konsekvenserna vid otaliga möten, intervjuats i tidningar och radio, skrivit artiklar och skrivelser och inte minst pratat med politiker, tjänstemän och andra intressenter som också tycker förslaget är dåligt. Intressenter som Sveriges Bussföretag format allianser med för att driva frågan framåt.

“Stockholm Stad får gärna införa en miljözon 3 när tekniken gör det möjligt för oss att motsvara kraven. Men för tillfället finns i praktiken inga turistbussar som körs på el att tillgå. Vi behöver samtidigt kunna använda bussarna för olika ändamål som till exempel skolskjuts, turistresor och beställningstrafik. Ett införande skulle minska turismen betydligt och påverka andra näringsidkare som är beroende av oss negativt. Sveriges Bussföretags styrelse har godkänt att vi jobbar med utmaningarna för miljözon 3 och sen i våras har vi jobbat intensivt med att föra fram budskapet att det måste finnas god tid för att ställa om så att det finns rätt typ av fordon.”, säger Pär Åkerberg, regional representant för Sveriges Bussföretag avdelning Stockholm.

Aktiviteter för att informera beslutsfattare

  • I mars hölls ett första möte mellan Sveriges Bussföretags representanter och Stockholms stads trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) för att beskriva branschens förutsättningar, nuläge och oro. 
  • Sveriges Bussföretag har under maj-juni 2023 gjort en undersökning för att förstå hur medlemmar kommer att påverkas av ett införande av miljözon 3. Läs mer 
  • Med start i våras har Sveriges Bussföretag medverkat i flera möten tillsammans med andra intressenter som påverkas av ett införande. Samtal har genomförts med Visita, Svensk Handel, Småföretagarnas Riksförbund och Företagarna kring gemensamma opinionsbildande aktiviteter och politiska uppvaktningar.
  • I juni skickat in en skrivelse till trafikkontoret i Stockholms Stad i vilken det framkommer att ett införande skulle påverka turism- och besöksnäringen totalt. Läs skrivelse i sin helhet!
  • City i Samverkan har hållit i två större möten samt flertal kortare möten där Sveriges Bussföretag aktivt deltagit.
  • I oktober deltog Sveriges Bussföretag på ett intressentmöte med Stockholms stads finansrotel för att konkret beskriva de ekonomiska konsekvenserna för Stockholm av ett införande av Miljözon3.
  • Just nu arbetar Sveriges Bussföretag tillsammans med andra aktörer för att sammanställa en oberoende konsekvensanalys av hela förslaget.

Artiklar i olika medier:

Små företagarna 9 augusti: https://smaforetagarna.se/vi-traffar/miljozon-3-aventyrar-200-000-bussresor/ 
Tidningen Näringslivet 20 juli: https://www.tn.se/naringsliv/30267/stockholms-nya-styre-stoppar-miljobussar-blir-forbjudet/ 
Sveriges Radio 28 juni: https://sverigesradio.se/artikel/kritiken-mot-nya-miljozonen-drabbar-hela-turistbranschen 
Tidningen Näringslivet 28 juni: https://www.tn.se/naringsliv/29908/kritiken-mot-nya-miljozonen-doden-for-turistbussarna/ 
Turismnytt 22 juni: https://www.turismnytt.se/sveriges-bussforetag-varnar-for-konsekvenser-av-ett-inforande-av-miljozon-3-i-stockholm/ 
Taxi idag 22 juni: https://www.taxiidag.se/nyheter/e/2556/miljozon-i-gamla-stan-slar-hart-mot-bussbranschen/ 
Bussmagasinet 17 maj: https://www.bussmagasinet.se/2023/05/oklart-hur-nya-miljozonsregler-paverkar-turistbussar/