Pressmeddelande

Stockholms Stad måste skjuta upp utvidgningen av miljözon klass 3

Pressmeddelande

Under måndagskvällen klubbades ett införande av Miljözon klass 3, med start 31 december 2024, i Stockholm stads kommunfullmäktige. Detta innebär att enbart elfordon, gasfordon med utsläppsklass Euro 6 och bränslecellsfordon tillåts i området innanför Hamngatan – Sveavägen – Kungsgatan – Birger Jarlsgatan. Och redan nu vill staden utvidga miljözonen. För alla som reser klimatsmart tillsammans i turistbuss innebär det problem – det finns för få fordon som motsvarar kraven på marknaden. Besökare i buss portas i praktiken från centrala Stockholm.

Vi är som samhälle inne i en omfattande och nödvändig klimatomställning och Sveriges Bussföretag och våra medlemmar står bakom grundambitionen, att förbättra luftkvaliteten. Vi är dock tveksamma till den snabba implementeringen av zonen, utan rimlig tid för förberedelse och omställning, och brist på nödvändig infrastruktur och med ett mycket begränsat utbud på marknaden av bussar som motsvarar kraven.

Särskilt för turist- och beställningstrafiken med buss innebär den kommande miljözonen stora utmaningar. Av totalt 1700 bussar av denna klass finns enbart fem som uppfyller dessa krav idag. Att det riskerar att skapa problem för busstrafiken borde vara uppenbart. En miljözon klass 3 riskerar därför att särskilt drabba det kollektiva resandet.

– Processen kring införandet av miljözon klass 3 har präglats av bristande lyhördhet. Och trots att beslutet fattades igår har Stockholms stad redan inlett en utredning avseende en utvidgning av den kommande miljözonen, som kommer att vara slutförd innan den första utsträckningen av zonen ens trätt ikraft. Sveriges Bussföretag anser att den planerade utvidgningen bör skjutas upp, och att en utvärdering av den nu beslutade miljözonen ska genomföras först. Då kan vi säkerställa att Stockholmarna och våra besökare kan fortsätta att resa grönt och kollektivt med buss till vår huvudstad, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Svenska bussar kör redan idag till över 85 procent fossilfritt, huvudsakligen tack vare biodrivmedel som bland annat biodiesel. Elektrifieringen av bussflottan har inletts starkt men i dagsläget är det främst bussar som går i stadstrafik som elektrifieras. Bussar för turist- och beställningstrafik är i dagsläget inte lika långt framme avseende elektrifiering.