Nyhet

Bussföretagen överklagar Stockholms beslut om ny miljözon – för få turistbussar på marknaden

Nyhet

Den 6 maj beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att en miljözon ska införas. Kritiken har varit hård. Bland annat finns det endast fåtal turistbussmodeller på marknaden som motsvarar kraven. Sveriges Bussföretag tar därför strid gentemot stadens styre och sänder idag in en överklagan. Förbundet vill ha klarhet i på vilka grunder en miljözon får införas.

- Beslutet drabbar alla de som kommer få svårt att köra föreningar, turister, skolklasser och företag klimatsmart i turistbuss framöver, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Efter valet 2022, bildade S, V och MP ett nytt styre i Stockholm Stad. I den politiska kohandeln när styret skulle formeras fick Miljöpartiet igenom att staden skulle ”utreda och stegvis införa miljözon klass 3 med start 2024 och fullt införd 2026”. Sedan våren 2023 har Sveriges Bussföretag försökt föra en dialog med politiker och tjänstemän i Stockholms stad om planerna på att införa en miljözon klass 3. Förbundet har försökt förklara hur detta skulle påverka de bussföretag som bedriver turist- och beställningstrafik. I en miljözon klass 3 är endast bussar som drivs med el, vätgas, laddhybrider eller biogas tillåtna. Redan idag kör svenska bussar till 85 procent på fossilfria drivmedel, och att resa med buss tillsammans är att alltid ett grönt alternativ att föredra framför personbilen. Elektrifieringen har inletts avseende stadsbussarna, men för bussar i turist- och beställningstrafiken går det inte lika fort fram. Däremot så är 84 procent av turistbussarna Euro 6 klassade.

Stockholms stad har enligt Sveriges Bussföretag inte varit intresserade av en konstruktiv dialog, och förbundet har därför idag skickat in en överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm.

- För våra medlemmar är det viktigt att det klargörs på vilka grunder en miljözon får införas, och vi hoppas åstadkomma detta genom vårt överklagande. Dessutom menar vi att den planerade utvidgningen bör skjutas upp, och att en utvärdering av den nu beslutade miljözonen ska genomföras först. Då kan vi säkerställa att Stockholmarna och våra besökare kan fortsätta att resa grönt och kollektivt med buss till vår huvudstad, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 270 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Läs mer på sverigesbussforetag.se

Pressbild finns att ladda ner https://www.transportforetagen.se/kontakt/press/

Läs överklagande om Kommunfullmäktiges i Stockholms kommun beslut 2024-05-06 under § 20 angående införande av miljözon klass 3

Läs SvD debattartikel 20240604: Bussföretag: Vi tar strid mot miljözon 3