Nyhet

En fond för resenärernas återbetalningar kan rädda researrangörerna

Nyhet

Svensk reseindustri är i fritt fall under coronapandemin. Krisen har visat att nuvarande lagstiftning, särskilt kring paketresor, inte är utformad för att hantera situationen.  

För att skydda konsumenterna ställer researrangören idag en säkerhet till Kammarkollegiet, en så kallad resegaranti, vid bokning av paketresor. Den är tänkt att stå som garant för att resenärerna ska kunna få tillbaka sina pengar om företaget ställer in resor på grund av insolvens. Om en resa ställs in ska arrangören enligt paketreselagen (Paketreselag (2018:1217)) återbetala hela kostnaden till resenären inom 14 dagar. Om Utrikesdepartementet avråder från resor till ett visst område tvingas arrangörerna att ställa in resorna.

Men, det är inte säkert att arrangören i sin tur får tillbaka någonting från sina leverantörer för att kunna göra återbetalningarna till resenärerna. Det gör att arrangörerna står med kostnader som med råge överstiger den likviditet som finns i företagen – den likviditet som var tänkt att täcka löner, hyror och andra kostnader.

Med en sådan situation som nu råder, där antalet nya bokningar är nära noll och Utrikesdepartementet avråder från alla utlandsresor, är det inte rimligt att företagen ska behöva hamna på obestånd för att resenärerna ska få tillbaka sina pengar. Lagstiftningen skapar en svår situation för företag som redan har en ansträngd likviditet, såväl researrangörer som transportföretag, som riskerar att helt slås ut.

En möjlig lösning som förts fram av SRF, Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen, är att staten inrättar en fond som kan återbetala inställda paketresor till resenärerna. Fonden bör administreras av Kammarkollegiet. För att underlätta hanteringen så föreslås också ett tillfälligt återupprättande av Resegarantinämnden med representation från såväl branschen, myndigheter och konsumenter. Fonden behöver tillföras medel från start och återbetalningstiden bör sättas till en längre tidsperiod, förslagsvis 20 år.

För att föra tillbaka pengar till fonden skulle en möjlig lösning kunna vara en avgift på nya paketresor. Avgifterna behöver hållas på en tillräckligt låg nivå så att de inte negativt påverkar arrangörer eller konsumenter. Men, genom att återbetalning kommer ske så blir lösningen på sikt ett nollsummespel för staten. En snarlik fondlösning finns redan i flera andra europeiska länder och Transportföretagen välkomnar en liknande lösning i Sverige.

Läs mer på SRF:s hemsida: www.srf-org.se