Om Yrkes-SM

Yrkes-SM (WorldSkills Sweden) är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken.

​Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken.

​Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM (WorldSkills Europe) och/eller Yrkes-VM (WorldSkills).

Syftet med Yrkes-SM:

  • Öka kunskapen och kännedomen om vilka olika karriärvägar, som finns inom yrkesutbildningsområdet.
  • Öka status, intresse och attraktionskraft för medverkande yrken och yrkesutbildning.
  • Utse Sveriges yrkesskickligaste ungdomar som sedan har möjligheten att ta en plats i Sveriges viktigaste landslag – Yrkeslandslaget.
  • Ge skolpersonal, föräldrar och förmedlare mer information och inspiration kring yrken och utbildning.

Yrkes-SM är en unik plattform för yrkespartners, sponsorer och parter att arbeta tillsammans med frågor om ungdomars utbildning, karriärmöjligheter och marknadens behov.