Matros

Matrosen arbetar inom den nautiska avdelningen ombord på fartyget och hjälper till vid förtöjning, lastning och lossning samt utför underhållsarbete på däck.

Matrosen arbetar med fartygsunderhåll, där arbetsuppgifter som målning, smörjning, rengöring och reparationer av maskiner och annan utrustning, kan ingå. Hen deltar även i lastning, lossning och surrning av fartygets last samt håller koll på fartygets kranar och truckar. Förtöjning av fartyget och bevakning i lastrummet, när fartyget ligger i hamn med stöldbegärlig last ombord samt vaktgående på bryggan, kan också ingå i arbetsuppgifterna

Matrosen är anställd på rederier och arbetar till ombord. Hen jobbar oftast dagtid i pass på mellan åtta och tio timmar men det kan också förekomma jourtjänstgöring och arbete nattetid. Arbetsperioderna är uppdelade, där en period av arbete ombord på fartygen följs av en lika lång period av ledighet.

Matroser utbildas inom gymnasieskolans riksrekryterande sjöfartsutbildningar, vilka finns på sju orter i Sverige:

Under de tre åren på gymnasiet varvas teoretiska studier och praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena som alla elever i Sverige läser, ligger fokus på fartygskurser som handlar om säkerhets, drifts- och underhållsarbete ombord.

Eftersom en sjöfartsutbildning är en praktisk utbildning ingår även 75 dagars arbetsplatspraktik (APL). Dessa görs på fartyg i handelsflottan t.ex. på passagerarfartyg eller isbrytare. Efter examen är behörigheten lättmatros och efter en viss tid till sjöss får erhålls en matrosbehörighet.

Karriärvägar

När du har arbetat några år som matros och om du har högskolebehörighet kan du välja att studera vidare på högskolan till t.ex. sjökapten, sjöingenjör eller drift- och underhållstekniker. Dessa utbildningar finns på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg eller på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Läs mer om matros: