Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

”Vägbyggen strider inte mot klimatmålen”

”Vägbyggen strider inte mot klimatmålen”

Vägarna kommer även framöver att vara basen i transportsystemet. Allt annat är fria fantasier. För att nå klimatmålen måste teknik och innovationer vara lösningen.

Repliken publicerades i SVD den 21 oktober

Forskare skriver i SvD att direktivet till Trafikverket angående inriktningsplaneringen behöver formuleras så att klimatmålen blir tydligt styrande för infrastrukturplaneringen som helhet. Vi undrar om forskarna har läst direktiven från regeringen till Trafikverket? Enligt vår mening framgår det med all önskvärd tydlighet i dessa att klimatmålen ligger fast och att transportsystemet ska utvecklas så att klimatmålen nås.

Transporterna och infrastrukturens mest grundläggande funktion är att skapa tillgänglighet. De möjliggör resor till och från arbetet, till nära och kära, till fritidsaktiviteter och på semester. De ser till att vi har mat på bordet, kläder på kroppen, medicin på apotek och sjukhus och mat på skolbespisningarna. Oftast med lastbil i ett eller flera led. Utan transporter har vi inget samhälle.

Samtidigt som transporterna på väg förväntas öka ska klimatmålen nås. Det är naturligtvis en utmaning. Teknik och innovationer måste vara lösningen. Vägen framåt stavas elektrifiering, biobränslen och ökade möjligheter till effektivisering genom bland annat digitalisering och tyngre och längre lastbilar. På personbilssidan har elektrifieringen tagit fart med råge, och vi ser nu även på den tunga sidan att elektrifieringen skjuter fart.

Inget annat än fria fantasier tyder på att väginfrastrukturen även framgent kommer att vara basen i transportsystemet. Idag går mer än 8 av 10 persontransporter på väg och 9 av 10 godstransporter. Vill samhället förändra dessa förhållanden radikalt skulle det exempelvis kräva betydande bränsleskattehöjningar, sannolikt skulle det krävas dubblerade bränslepriser vid pump. Det är en ambition vi anser att författarna till debattartikeln i SvD borde vara tydligare med. Det är höjningar som skulle slå mot människor utanför storstäderna som för sin vardag är beroende av bilen och där inga reella alternativ finns. Det är lätt att glömma, men endast 4 procent av personbilstrafiken i Sverige utgörs av arbetsresor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det är nästan endast dessa 4 procent diskussionerna oftast handlar om.

När det gäller lastbilstransporter ser vi gärna en ökad samverkan med järnvägen, men man ska komma ihåg att lastbilen och järnväg är komplementära mer än konkurrerande trafikslag. 9 av 10 lastbilstransporter sker på sträckor under 30 mil där järnvägen sällan är ett konkurrenskraftigt alternativ. En majoritet av lastbilstransporterna, över 70 procent, startar och slutar i ett och samma län. Statliga Trafikanalys har visat att av godset som går på lastbil skulle teoretiskt 2-4 procent kunnat flyttas över på järnväg. Varje trafikslag måste lösa sina egna klimatutmaningar, överflyttning kan däremot vara bra ändå, värt att betona.

Antalet laddfordon ökar kraftigt och tillverkarna sprutar ur sig nya laddhybrider och elbilar. På den tunga sidan börjar också utvecklingen ta fart och både Volvo och Scania ligger i täten för utvecklingen. Sverige är till 70 procent täckt av skog och har goda förutsättningar att producera hållbart framtagna biodrivmedel. Svensk åkerinäring har sedan länge legat långt framme när det gäller bränslekvalitet, effektiva transporter och bränslesnål körning. Tillsammans med en stigande efterfrågan från transportköpare på hållbara transporter skapas förutsättningar för en omställning av transporterna.

Vägen framåt är inte spikrak, saknar inte fallgropar och diken, men långt mer spikrak än en politik som vill slå ut boende på landsbygden med kraftigt ökade bränsleskatter eller på andra sätt försöka tvinga människor att byta trafikslag. Debattörerna menar att nya vägar leder till ny trafik. Men att det blir trafik på en ny väg visar bara på att den behövs. Ska vi säga nej till byggandet av nya hyresrätter för att det bli en lång bostadskö?

Vi förordar det transportsmarta samhället. Transporter, resor och mobilitet är i grunden något positivt. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna. Vi måste kunna hantera hållbarhetsutmaningen med ett väl fungerande transportsystem och inte se vägbyggen som något som står i konflikt med klimatmålen.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.