Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rödgrönrosa vill censurera flygets gröna utveckling

 Rödgrönrosa vill censurera flygets gröna utveckling

I Göteborg vill V, MP och FI förbjuda annonser för flygresor på de kommunala annonsplatserna. Det är oacceptabelt att flyget oavsett drivmedel utnämns till en miljöbov. I stället borde kommunen börja köpa förnybart biodrivmedel till sina tjänsteresor och utmana andra att göra detsamma, skriver Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Detabbartikeln publicerades i GT/Expressen den 21 januari.

Med jämna mellanrum blossar flygdebatten upp. Vi i Transportföretagen flyg välkomnar debatten eftersom det är bra, viktigt och värdefullt att flyget får möjlighet att berätta om var i omställningen branschen befinner sig och om vad som sker, hur flygets fossilfria färdplan ser ut och vad som behövs för att nå i mål.

Men förslaget som nyligen lagts fram av de rödgrönrosa i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg, där flyget oavsett drivmedel utnämns som en miljöbov och ska straffas med att inte få annonsera på kommunens reklamplatser är inte acceptabelt och går över gränsen till censur. 

För att Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt krävs ett välfungerande och hållbart transportsystem med alla fyra trafikslag; väg, järnväg, flyg och sjöfart. Flyget tillgodoser vårt behov av snabba och långväga resor och är i många fall det enda rimliga alternativet. Så även för Göteborg med stadens betydelsefulla exportindustri och internationella profil.   

Att vi slutar flyga i Sverige ger en mycket liten effekt globalt. Det svenska inrikesflyget står för mindre än en procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige före pandemin bröt ut. I stället bör Sverige satsa på att bli en ledande flygnation genom att utveckla den nya tekniken och de hållbara flygen. Med den inriktningen får vi en helt annan påverkan globalt och kan sätta agendan på ett sätt som också gynnar våra exportföretag och svenska arbetstillfällen.

Vår svenska flygbransch är närmast världsunik med sin färdplan för fossilfrihet. Färdplanen inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. 

Flyget bidrar inte bara till jobb och tillväxt utan även till möten och utbyten som i sin tur föder tankar, idéer och forskning världen över såväl som inom Sverige. Det bidrar både till välfärd men också till ökad hållbarhet.

2026 förväntas vårt första svenska elflygplan vara i luften för 40 mil långa sträckor och med knappt 20 passagerare ombord. Och det är i Göteborg det nya elflygplanet utvecklas. Samtidigt sker även stora framsteg inom vätgasforskningen och biodrivmedel tankas redan i dag på bred front på Landvetter flygplats. Steg för steg ersätts fossila drivmedel med förnybart inom flyget. Företagen står beredda att öka takten på sitt hållbarhetsarbete givet rätt politiska förutsättningar. Förutsättningarna för fossilfritt flyg har aldrig sett bättre ut.

I stället för ett fyrkantigt och felriktat marknadsföringsförbud borde Göteborgs stad ta sitt ansvar för att driva på utvecklingen av ett hållbart, konkurrenskraftigt och ett grönt svenskt flyg. Ett steg i rätt riktning skulle kunna vara att kommunen började köpa förnybart biodrivmedel till sina tjänsteresor och utmana andra offentliga och privata aktörer att göra detsamma. Det skulle gynna både tillgängligheten, hållbarheten och tillväxten i regionen. 

Att i detta krisläge flyget befinner sig i, slå undan flygbranschens förutsättningar att ställa om genom att förbjuda marknadsföring på Göteborgs stads reklamtavlor är ohållbart och kortsiktigt. Transportföretagen står alltid till förfogande för en dialog och diskussion om hur det offentliga kan bidra till ett mer hållbart flyg. 

Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen flyg

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.