Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Det behövs statliga pengar för att säkra sjöfartskompetensen

Det behövs statliga pengar för att säkra sjöfartskompetensen

Svensk industri och varuförsörjning klarar sig inte utan sjötransporter. Trots det råder de brist på sjöbefäl. Nu måste staten skjuta till pengar för att säkra svensk sjöfartskompetens.

Debattartikeln publicerades i Göteborgs Posten den 26 juli

Sverige är mer beroende av sjöfart än de flesta länder. Ett tecken på det är att pandemins effekter slår mycket hårt på vår ekonomi och sysselsättning, trots att vi inte har stängt ner som andra länder.

Sjöfarten är den globala handelns blodomlopp. Av allt exporterat och importerat gods är 80 till 90 procent fraktat med fartyg, vilket gör Sverige helt beroende av detta blodomlopp. Majoriteten av sjötransporterna, för gods och passagerare, utförs i av fartyg som bär annan flagg än den svenska. Ofta kontrolleras fartyg av utländska ägare och få i besättningen är av svensk nationalitet. Det här är normalfallet i en väl fungerande global sjöfart. Men i en kris kan detta stå svensk varuförsörjning mycket dyrt. Då behövs svenskägda och svenskflaggade fartyg och svenska befäl. Utvecklingen idag är starkt oroande när skolorna som är av stor totalförsvarsbetydelse inte ser långsiktig bärkraft i utbildningarna.

Läs hela artikeln här: https://www.gp.se/debatt/det-beh%C3%B6vs-statliga-pengar-f%C3%B6r-att-s%C3%A4kra-sj%C3%B6fartskompetensen-1.31637291

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.