Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bussbranschen 2030

Sveriges Bussföretag har sedan 2017 arbetat med projektet Bussbranschen 2030. Projektet inleddes med att den nationella forskningsorganisationen K2 fick i uppdrag att i samverkan med förbundet ta fram omvärldsanalys med tidsperspektivet 2030. Arbetet resulterade i rapporten Vilken framtid har bussen? från K2 i oktober 2017. 

Det fyra framtidsscenarion som tecknas i rapporten Vilken framtid har bussen? har alla tonvikt på den tekniska utvecklingen och omvärldens påverkan utifrån nuvarande struktur i den svenska bussbranschen. Scenariobeskrivningen och framtidsbilden Mer av samma beskriver en bild av busstrafiken 2030 som inte innebär förändringar som är väsensskild från dagens situation. Den bilden var den som de flesta i förbundets styrelse och arbetsgrupper såg som rimlig i ett perspektiv fram till 2030. Därför är det scenariot utgångspunkt i den framtidsbild Sveriges Bussföretag nu tecknar i dokumentet Vår väg vidare men med en fördjupad analys av utvecklingen i perspektiv som branschens struktur och produktutveckling. Sveriges Bussföretag tror också att dagens tydliga trender mot ökad elektrifiering och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i storstäder, i form av olika politiska beslut om inskränkningar för privatbilar, ger bussen och bussbranschen en renässans, eftersom bussen och bussföretagen erbjuder lösningar som bygger på klimatsmarta, flexibla och trygga persontransporter.

Sveriges Bussföretag vill, med rapporten Vilken framtid har bussen och framtidsbilden Vår väg vidare – svensk bussbransch efter 2030 fördjupa samtalen om vår närings utveckling och möjligheter. Därför inledde vid 2018 en serie samtal om framtiden med personer i den svenska bussbranschens omvärld som påverkar vår närings framtid och villkor. Några av samtalen har filmats och finns nedan.

Transportföretagen som Sveriges Bussföretag är en del av, har publicerat en intressant rapport om digitaliseringen i transportsektorn som heter Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras.

Intervjuserie om bussbranschens framtid

I intervjuserien Bussbranschen 2030 intervjuar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, personer med en nyckelroll i branschen. Hon fokuserar på framtidsfrågorna.

 

Bussbranschen 2030, del 1

Bussbranschen 2030, del 2

Bussbranschen 2030, del 3

Bussbranschen 2030, del 4

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.