Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Frågor och svar med anledning av blockaden

Med anledning av det pågående angreppet på Ukraina har Svenska Hamnarbetarförbundet (HF) den 17 mars 2022 varslat Sveriges Hamnar om stridsåtgärder. Den 31 mars 2022 varslade även Transportarbetareförbundet (Transport) om stridsåtgärder. HFs varsel gäller fr.o.m. den 28 mars. Transports varsel gäller fr.o.m. den 1 maj t.o.m. 31 maj.

Den 27 april 2022 gjorde Sveriges Hamnar en fredspliktsinvändning mot HFs blockad. HF svarade på fredspliktsinvändningen den 28 april 2022 och informerade Sveriges Hamnar att de inte avser att avbryta, men däremot tidsbegränsa, blockaden till den 31 maj. Den 6 maj har HF tidsbegränsat blockaden ytterligare till att upphöra från och med den 14 maj 2022.

De företag som inväntar fartyg som kan komma att omfattas av blockaden uppmanas att ta kontakta med Sveriges Hamnar.

Frågor angående blockaden hänvisas till Johan Grauers 08-762 71 06, Petra Enmalm 08-762 71 21, Rasmus Norring 08-762 71 48 eller Sara Kaye 08-762 71 65.

Dessa frågor och svar uppdateras löpande (uppdaterad 6 maj 2022)

Bli medlem

Att ditt företag blir medlem innebär att ni får hjälp, stöd och möjligheten att påverka. Här är några av alla fördelar ett medlemskap för med sig:

  • Hjälp genom arbetsrättens alla steg

    Som medlem får du och ditt företag stöd i de arbetsrättsliga frågor som kan uppkomma på din arbetsplats. 
  • Ett gediget branscharbete

    Vi arbetar målmedvetet för att stärka de politiska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar under, oavsett om det gäller lagar, skatter, att stärka kompetensförsörjningen eller EU-frågor. Genom att bli medlem får du möjlighet att vara med och påverka.
  • Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel

    Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.