Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Korttidspermittering - en del av regeringens krispaket

Korttidspermittering är ett tillfälligt regelverk och för närvarande kan det tillfälliga stödet sökas fram till och med den 30 september 2021. Transportföretagen har träffat förlängda avtal om korttidspermittering till och med den 30 september 2021 med de flesta av våra fackliga motparter.

En förutsättning för att kunna söka stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket är att det finns stöd i centrala och lokala kollektivavtal. Nedan finns mallar för lokala överenskommelser att ta del av.

I vissa fall innebär korttidspermittering inte en särskilt stor besparing för dig som arbetsgivare. Det är att rekommendera att överväga dina alternativ och också ta del av Transportföretagens information om arbetsbrist, som du hittar här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.