Korttidspermittering - en del av regeringens krispaket

Medlemsföretag kan ansöka om nytt stöd från och med den 1 april 2022

Den 1 april 2022 träder en lagändring i kraft som innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd. En ansökan om stöd med tillämpning av den nya bestämmelsen kan göras tidigast 1 april 2022 och ska prövas av Skatteverket. Tillväxtverket kommer att hantera ärenden kopplade till stödet fram till och med den 31 mars 2022, sedan tar Skatteverket över hanteringen. Den tillfälliga bestämmelsen upphöra att gälla den 1 januari 2024.