Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Korttidspermittering - en del av regeringens krispaket

Korttidspermittering är ett tillfälligt regelverk. Regeringen har nu lämnat besked om att det tillfälliga stödet ska kunna sökas fram till och med den 30 juni 2021 och inte enbart till den 31 december 2020 som hittills har gällt.

Transportföretagen kommer nu att uppdatera vår information här på hemsidan och se över vilka åtgärder som behöver vidtas i form av förhandlingar om nya centrala avtal och framtagande av mallar. En förutsättning för att kunna söka stöd för korttidspermittering hos Tillväxtverket är att det finns stöd i centrala kollektivavtal.

För närvarande gäller de avtal som Transportföretagens förbund är part i endast fram till årsskiftet. Transportföretagen uppdaterar information och frågor och svar löpande och kommer att informera medlemsföretagen om och när förlängda avtal om korttidspermittering har kunnat träffas.

I vissa fall innebär korttidspermittering inte en särskilt stor besparing för dig som arbetsgivare. Det är att rekommendera att överväga dina alternativ och också ta del av Transportföretagens information om arbetsbrist, som du hittar här.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.