Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Viktiga besked om SAS rekapitalisering och framtid

Den 30 juni presenterade SAS en rekapitaliseringsplan med anledning av coronakrisens påverkan. För SAS utgör planen, som har stöd av företagets tre största ägare, ett viktigt steg för att säkerställa att SAS är ett konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart flygbolag.

Flygbolaget SAS är viktigt för svensk ekonomi. Enligt en rapport från Copenhagen Economics skapar SAS verksamhet i Sverige ett årligt samhällsekonomiskt värde på upp till 16,6 miljarder kronor genom direkta, indirekta och inducerade effekter. Bidraget till sysselsättningen är också avsevärt genom service- och underleverantörer.

”SAS är Sveriges största flygbolag och oerhört viktigt för vår tillgänglighet som nätverksbolag. Hela Sverige från Kiruna till Malmö kommer närmare världen med SAS. Tillsammans med andra flygbolag säkerställer SAS att vi kan bo och verka i hela Sverige. Därför är det glädjande att denna konkreta rekapitaliseringsplan nu finns på plats. SAS bidrar med miljarder i skatter och intäkter till staten varje år och står för en viktig samhällsberedskap i Sverige vilket tydligt visat sig nu under coronakrisen med hemflygningar av svenskar från världens alla hörn, upprätthållande av samhällsviktiga flyglinjer under krisen, samt säkerställande av livsviktig flygfraktskapacitet”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen - Flyg.

Enligt planen ska SAS även fortsatt vara en global ledare inom hållbar flygverksamhet. SAS har därför presenterat ambitiösa kvantitativa utsläppsmål, mål för hållbara biobränslen och samverkan med tågoperatörer.

”Det är ambitiösa och mycket höga hållbarhetsmål som sätts upp. Inte minst avseende biobränsle. Målen överskuggar det mesta vi ser i omvärlden och visar tydligt på ett stort ansvarstagande. Flygets hållbarhetsarbete i Sverige går snabbt framåt nu med fokus både på biobränsle och elektrifiering. Men det krävs nu också att staten gör sitt för att få produktionen av biobränsle på plats. Transportföretagen - Flyg har länge efterlyst investerings- och produktionsstöd för biobränsle och vi hoppas att regeringen återkommer med besked snarast. För att SAS och övriga svenska flygföretag ska vara konkurrenskraftiga krävs dessutom att staten garanterar att skatter och avgifter styr i hållbar riktning liksom att flygets infrastruktur i hela Sverige förblir intakt efter coronakrisen”, avslutar Fredrik Kämpfe.  

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.