Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen får 530 000 kronor till validering

I dagarna har Transportföretagen tagit emot ett glädjande besked om medel från Arbetsförmedlingen för framtagande av en valideringsmodell inom karosseri och bilskada. Summan uppgår till 530 000 kronor och syftar till att underlätta rekryteringen av kompetens till motorbranschen.

Transportföretagen arbetar aktivt med att stärka, förbättra och utveckla validering inom motorbranschens yrken. Valideringen är viktig för företagen eftersom den möjliggör att snabbare kunna anställa rätt kompetens. 

”Det är mycket glädjande att vi erhållit statsbidrag till validering som syftar till att öka rekryteringsmöjligheterna till motorbranschen. Till exempel kan fler nyanlända anställas genom validering. Validering innebär även att kunna kartlägga kompetens hos personal som vill yrkesväxla”, säger Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare Transportföretagen. 

Statsbidraget på 530 000 kronor är välkommet eftersom motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. 5300 behöver anställas inom tre år. Validering är ett mycket viktigt komplement till branschens utbildningar för att bedöma kunskapsnivån på dem som redan har utbildning och kompetens kopplat till yrkesroller inom motorbranschen. 

”Rekryteringsbehovet inom motorbranschen är akut och en av de viktigaste uppgifterna är därför att få in fler till branschen, antingen via det offentliga utbildningssystemet men även via validering”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen. 

För mer information kontakta Maria Sjölin Karlsson, branschutvecklare Transportföretagen, maria.sjolin@transportforetagen.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.