Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Undantagsmöjlighet för krav på taxameter förlängs

Regeringen föreslår att Transportstyrelsen ska få fortsatt möjlighet att bevilja undantag för taxameter för vissa företag med taxitillstånd.

Egentligen var det tänkt att möjligheten till undantag skulle försvinna den 1 januari 2021 genom ändringar i taxitrafikförordningen. Undantag har beviljats för till exempel hyrverk(limousineservice) och företag som ägnar sig uteslutande åt samhällsbetalda transporter.

De som tidigare fått undantag skulle nu tvingas antingen installera taxametrar i fordonen eller installera ”särskild utrustning för taxifordon”. Den senare tekniken finns ännu inte på marknaden, trots att det skulle börja gälla vid kommande årsskifte.

Med hänvisning till COVID-19 och de ekonomiska konsekvenser pandemin fått för taxinäringen väljer regeringen att föreslå att Transportstyrelsen ska få rätt att bevilja undantag ytterligare ett år, till och med utgången av 2021.

Transportföretagen hade önskat ett fortsatt permanent undantag men är ändå glada över att regeringen gått oss halvvägs till mötes:

-Hyrverksbranschen har enbart företagskunder som de fakturerar och deras förare  månadslöner och de som uteslutande kör samhällsbetalda transporter har det offentliga som kund och är därmed lätta att kontrollera. Taxameterkravet slår fel mot den här gruppen. I den situation som nu råder är det rimligt att förlänga undantagsmöjligheten så att dessa företag, varav många är ekonomiskt hårt pressade, kan få lite andrum ekonomiskt, säger Susanne Karlsson, transporträttsjurist och biträdande avdelningschef på Samhällspolitiska avdelningen på Transportföretagen.  

Läs regeringens förslag: Promemoria - Tillfälligt återinförande av taxameterdispens.pdf

Förslaget är på remiss och regeringen önskar svar senast 23 oktober.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.