Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förlängt krisavtal med Unionen

Under våren tecknades krisavtal med Unionen för att underlätta för företagen att anpassa sin verksamhet under den rådande Coronapandemin. Parterna har nu kommit överens om att förlänga villkoren enligt krisavtalet till att gälla från och med den 15 september till och med den 30 november 2020.   

För Tjänstemannaavtalet för transportföretagen innebär avtalet att vid meddelande om förskjuten arbetstid (5.2 Meddelande om förskjuten arbetstid) och ändring av arbetstidens förläggning (Bilaga 1, 2.3 Arbetstidens förläggning) gäller en varselfrist om 7 dagar istället för 14 dagar.   

För Tjänstemannaavtalet för Motorbranschen gäller att vid meddelande om förskjutning av arbetstid för säljare (Bilaga I, punkt 3) bör lämnas 7 dagar i förväg istället för 14 dagar. Då kollektivavtalet inte innehåller någon reglering avseende ändring av arbetstidens förläggning behövs ingen särskild anpassning.  

För Tjänstemannaavtalet för Petroleumbranschen gäller att vid meddelande om förskjutning av arbetstid (Bilaga H:A, punkt 3) bör lämnas 7 dagar förväg i istället för 14 dagar. Då kollektivavtalet inte innehåller någon reglering avseende ändring av arbetstidens förläggning behövs ingen särskild anpassning.  

För samtliga avtal har parterna även en samsyn kring att en god samverkan lokalt är extra viktig i ansträngda situationer och uppmanar till att lokala överenskommelser träffas för att möta företagens behov. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.