Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Fler åtgärder och befogenheter efterfrågas för att komma åt brotten i motorbranschen

Fler åtgärder och befogenheter efterfrågas för att komma åt brotten i motorbranschen

Under augusti genomförde Transportföretagen en enkät om brott och säkerhet i motorbranschen. Branschen är utsatt vad gäller stölder, skadegörelse och bedrägerier. Fler åtgärder och befogenheter efterfrågas från Polisen och Tullen för att komma åt brotten i motorbranschen.

På våra bensinstationer, hos våra återförsäljare och verkstäder är det påtagligt att dessa problem fortsätter och i vissa fall har situationer eskalerat och blivit mer våldsamma och hotfulla.

Enkäten visar att de vanligaste brotten är fakturabedrägerier och dataintrång detta följt av skadegörelse och inbrott. Sådana brott är svåra att hantera, fakturabedrägerier är ofta snarlika företag som skickar ut att en faktura som förfallit till betalning och databedrägerier är vanliga då det är enkelt att ibland trycka på förrädiska länkar. Att få in virus i system kan vara ytterst svårt att bli av med och det kostar både tid och pengar.

Skadegörelse och stölder är även det problem för branschen. Här kan det röra sig om däck, hjulfälgar och tom airbags, allt material som försvaras ute på gårdar och i containrar är stöldbegärligt. Några av våra medlemmar vittnar om att det är ligor och gäng som är ute och spanar innan man slår till. Mycket tid kan gå åt till att tipsa varandra och tips kommer också från försäkringsbolagen för att verka proaktivt.

Värdet på stulet gods varierar, ofta är det småbelopp som stjäls men vid större inbrott kan det röra sig om flera tusen för ett par nya däck, och än värre vid stöld av bilar. Larm och eller kameraövervakning är nödvändigt.

Enkäten visar också att många brott aldrig anmäls. Det kan bero på att företaget anser brottet ringa eller tyvärr oftast att man inte ser någon åtgärd från polisen. Det tar helt enkelt för lång tid att anmäla och det blir ingen konsekvens. Vissa medlemmar vittnar om att det är gängrelaterade brott och unga som lärs upp och att brotten som börjar som bus snabbt växer i omfattning.

För att komma tillrätta med brotten behöver både tullen och polisen större möjligheter att agera. Företagen behöver känna att det blir en åtgärd och en reell konsekvens, att brottet följs upp och arbetas vidare med. Befogenheter och resurser måste öka och prioriteras för att brotten i motorbranschen ska minska. Transportföretagen ämnar bland annat ta frågan vidare till nationella säkerhetsrådet där branschen och en rad myndigheter är representerade.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.